Asiakastuki: (+358) 4547 990 888 tai 888 Vectone-liittymästä

Yksityisyydensuoja

Tämä yksityisyydensuojakäytäntö pätee sinun eli Sivuston Käyttäjän ja Mundio n eli Sivuston toimittajan välillä. Näitä periaatteita sovelletaan mihin tahansa ja kaikkeen tietoon, jota keräämme tämän sivuston käyttöösi liittyen.

Määritelmät ja tulkinnat

Tässä yhteydessä käytetyt termit on määritelty seuraavasti:

”Tili”

tarkoittaa yhdessä puheaika-tiliä, sekä tiliä, mitä Mundio käyttää kirjatakseen Tuotteet ja palvelut, joita olet käyttänyt. Tähän sisältyy Oma Vectone sekä muut Järjestelmät.

”Tieto”

tarkoittaa yhdessä kaikkea sitä informaatiota, minkä lähetät Mundio lle Sivuston välityksellä. Tähän määritelmään sisältyy tarvittaessa Henkilötietosuojalakiin kuuluvat määritelmät;

”Maksut”

tarkoittaa hintaa, jota sovelletaan Palvelun tarjoamiseen, mukaan lukien, mutta ei yksinomaan, maksut, joita sovelletaan Lisäpalveluihin, joita olet tilannut Mundio Mobilelta tai käytät;

”Mundio ”

Mundio Mobile Oy, Suomessa rekisteröity yritys, jonka Y-tunnus on 2513481-4 ja jonka osoite on Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Suomi.

”Oma Vectone”

tarkoittaa Mundion Sivustolla olevaa Internet-toimintoa, missä voit tarkistaa Tilisi tiedot mukaan lukien puheluhistorian, puheluiden hinnat, puheluiden keston, maksut ja muut henkilökohtaiset tiedot;

”Palvelut”

tarkoittaa Mundion sinulle tarjoamia perus- ja lisäpalveluita, joihin pääset käyttämällä mitä tahansa Tuotetta, Tiliä, Järjestelmää, Oma Vectone-toimintoa, sekä mitä tahansa internet-toimintoa, työkaluja, palveluita tai informaatiota, jota Mundio tarjoaa Sivuston välityksellä sekä tällä hetkellä että tulevaisuudessa;

”Järjestelmä”

tarkoittaa mitä tahansa tietoliikenneinfrastruktuuria, jonka Mundio tarjoaa Sivuston kautta joko tällä hetkellä tai tulevaisuudessa. Mukaan lukien, mutta ei yksinomaan, web-pohjainen sähköposti, viestitaulut, live chat-toiminnot, sähköpostilinkit;

”EU Cookie Law”

tarkoittaa Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (EU-direktiivi) asetuksia 2003, jotka on muunnettu Sähkoisen viestinnän tietosuojadirektiivin (EU-direktiivi) (Muutos) asetuksissa 2011;

”Käyttäjä”

tarkoittaa mitä tahansa kolmatta osapuolta, joka käyttää Sivustoa, ja joka ei ole Mundion työntekijä toimien työtehtäviensä suorituksessa;

”Sivusto”

Tarkoittaa tällä hetkellä käyttämääsi internet-sivustoa (www.vectonemobile.fi) sekä sen mitä tahansa alidomainia (esim. http://www.vectonemobile.fi/Account/Login.aspx) ellei sitä ole niiden omin ehdoin poissuljettu.

 • 2. Toimintaperiaatteen soveltamisala

  Tätä Yksityisyydensuojakäytäntöä sovelletaan vain Mundio n ja Käyttäjien toimintaan tähän Sivustoon liittyen. Se ei koske mitään sivustoja, joita pääsee käyttämään tältä Sivustolta, mukaan lukien, mutta ei yksinomaan, linkit sosiaalisen median sivustoille.

 • 3. Kerätty informaatio

  Mitä tahansa seuraavista voidaan kerätä tältä Sivustolta ajoittain ilman rajoitusta:
  • 3.1 nimi;;
  • 3.2 osoite;
  • 3.3 syntymäaika;
  • 3.4 sukupuoli;
  • 3.5 työnimike;
  • 3.6 ammatti;
  • 3.7 yhteystiedot kuten sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot
  • 3.8 puhelutiedot, kuten liikenne- ja paikkatiedot;
  • 3.9 Puheajan Lataustiedot, laskustustiedot, puhelinvastaajatiedot;
  • 3.10 demografisia tietoja kuten postinumero,mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet;
  • 3.11 maksutietoja kuten luotto-/pankkikortin numerot;
  • 3.12 IP-osoite (automaattisesti kerätty);
  • 3.13 web-selain ja versio (automaattisesti kerätty);
  • 3.14 käyttöjärjestelmä (automaattisesti kerätty);
  • 3.15 järjestelmänhallinta;
  • 3.16 luettelo URL-osoitteista alkaen viittaussivusta, toimintasi tällä Sivustolla, seuraava sivusto (automaattisesti kerätty);

 • 4. Tietojen käyttö

  • 4.1 Mundio säilyttää sille lähettämäsi henkilökohtaiset Tiedot niin kauan kuin on tarpeellista.
  • 4.2 Ellemme joudu lain nojalla tai ellei laki niin salli, ja kohdan 5 mukaisesti, emme paljasta Tietojasi kolmansille osapuolille;
  • 4.3 Kaikki henkilökohtaiset Tiedot tallennetaan turvallisesti Henkilötietosuojalain mukaisesti. Lisätietoja ks. kohta 11;
  • 4.4 Voimme täydentää meille antamaasi informaatiota kolmansilta osapuolilta saamallamme informaatiolla; esim. joka on kerätty muilta taloutesi henkilöiltä;
  • 4.5 Saatamme vaatia mitä tahansa tai kaikkea edellämainituista Tiedoista tarjoaksemme sinulle parasta mahdollista palvelua ja kokemusta Sivustomme käytössä. Saatamme käyttää Tietoja erityisesti seuraavista syistä:
   • 4.5.1 Tilisi ja Oma Vectone-toiminnon hallinta mukaan lukien, siihen kuitenkaan rajoittumatta, sisäisten kirjausten luominen ja ylläpito, tili- ja tilastotiedot;
   • 4.5.2 Sisäinen kirjanpito
   • 4.5.3 Tilisi hallinta;
   • 4.5.4 Tuotteiden/palveluiden parantaminen;
   • 4.5.5 Turvatarkastusten tekeminen;
   • 4.5.6 Petosten havaitseminen ja ehkäisy;
   • 4.5.7 Kyselyiden ja valitusten käsittely tarjoamalla asiakaspalvelua;
   • 4.5.8 Markkinointitarkoituksiin;
   • 4.5.9 Yhteenkerätyn informaation raportointi mainostajillemme. Tämä on tilastollista tietoa Käyttäjän selaintoiminnasta eikä siitä voi tunnistaa yksityisiä henkilöitä;
   • 4.5.10 Yhteydenotto ja informointi sinua mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista;
   • 4.5.11 Tietojesi toimittaminen kolmansille osapuolille kohdan 5 mukaisesti;
   • 4.5.12 Liiketoiminnallemme tarpeelliset tehtävät;
   • 4.5.13 Sinua mahdollisesti kiinnostavan mainospostin lähettäminen sähköpostitse;
   • 4.5.14 Yhteydenotto markkinatutkimustarkoituksiin, joka voidaan suorittaa sähköpostilla, puhelimitse, faksilla tai postitse. Tällä kerättyä informaatiota voidaan käyttää Sivuston muokkaamiseen tai päivittämiseen;
   • 4.5.15 Lain ja säännösten mukaisten määräysten noudattaminen.
  • 4.6 Sinulla on oikeus kieltää Tietojesi käyttö kohdassa 4.5 ilmoitettuja tarkoituksia varten. Kieltäytyminen on tehtävä kirjallisesti ositteeseen Mundio Mobile Holding Limited, Mundio Mobile Oy; Company number: 2513481-4; Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Suomi. Kirjeestä tulee ilmetä yksityiskohtaisesti mistä kohdassa 4.5 esitetyistä kohdista kieltäydyt.
  • 4.7 Sinulla on oikeus päivittää Tietosi. Mikäli haluat päivittää Tietosi, tulee sinun ilmoittaa meille mitä nimenomaan haluat päivittää, ja tämä on tehtävä kirjallisesti kohdassa 4.6 mainittuun osoitteeseen. Petoksien välttämiseksi saatamme pyytää sinua dokumentoimaan identiteettisi ennen pyynnön käsittelyä.

 • 5. Kolmansien osapuolien internet-sivustot

  • 5.1 Mundio sattaa aika ajoin käyttää muiden osapuolien palveluja käsittelemään asioita joihin kuuluu, niihin kuitenkaan rajoittumatta, maksujen käsittely, ostettujen tuotteiden toimitus, hakukone-toiminto, mainonta ja markkinointi. Näiden palveluiden tarjoajilla on pääsy tiettyihin tämän Sivuston Käyttäjien Tietoihin.
  • 5.2 Kyseiset osapuolet käyttävät Tietoja vain siinä laajuudessa, mikä on kohtuullista suorittaakseen Mundio n pyytämiä palveluita. Käyttö muuhun tarkoitukseen on ehdottomasti kiellettyä. Lisäksi kaikki kolmansien osapuolien käsittelemä Tieto on käsiteltävä tässä määritellyn toimintaperiaatteen mukaan kaikkien henkilötietolain säädösten mukaisesti

 • 6. Linkit muille internet-sivustoille

  Tämä Sivusto voi aika ajoin tarjota linkkejä muille internet-sivuille. Mundio ei hallitse tällaisia sivuja eikä ole millään tavalla vastuussa niiden sisällöstä. Tämä Käytäntö ei ulotu näille sivustoille. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan muiden sivustojen yksityisyydensuojasta niiden sivuilta ennen käyttöä.

 • 7. Muutokset yrityksen omistuksessa ja hallinnassa

  • 7.1 Mundio saattaa ajoittain laajentaa täi vähentää liiketoimintaamme, ja tähän saattaa liittyä kokonaan tai osittain Mundio n myynnin tai hallinnan siirtämistä. Käyttäjien toimittamat Tiedot, mikäli niillä on merkitystä siirretyn liiketoiminnan osalta, siirretään liiketoiminnan osan mukana, ja uusi omistaja tai määräysvaltainen osapuoli saa käyttää Tietoja siihen tarkoitukseen kuin ne on alunperin tarkoitettu tämän Käytännön ehtojen mukaisesti
  • 7.2 Tapauksessa, jossa Käyttäjien Tietoja on tarkoitus siirtää ylläolevan mukaisesti, sinuun ei oteta yhteyttä etukäteen ja informoida muutoksista.

 • 8. Tietosi käytön hallinta

  • 8.1 Sikäli kun sinua pyydetään toimittamaan Tietoja, sinulla on aina mahdollisuus rajoittaa Tietojen käyttöä. Tämä voi sisältää seuraavat:
   • 8.1.1 Tietojen käyttö markkinointitarkoituksiin; ja
   • 8.1.2 Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa

 • 9. Oikeutesi kieltää tietojen antaminen

  • 9.1 Voit käyttää Sivuston tiettyjä osia antamatta mitään Tietoja. Voidaksesi kuitenkin käyttää Sivuston kaikkia toimintoja ja ominaisuuksia, on sinun mahdollisesti annettava tiettyjä Tietoja.
  • 9.2 Voit rajoittaa internet-selaimen evästeiden käyttöä. Lisätietoja ks. kohta 12.

 • 10. Pääsy omiin Tietoihisi

  Sinulla on oikeus pyytää Mundio lta kopiota niistä Tiedoista, joita se sinusta pitää hallussaan (sikäli kun sillä on hallussaan näitä Tietoja) pientä, enintään £10, maksua vastaan.

 • 11. Turvallisuus

  • 11.1 Tietoturva on Mundio lle erittäin tärkeää, ja tietosi turvaamiseksi olemme ottaneet käyttöön soveltuvat fyysiset, elektroniset ja hallinnolliset menettelyt tältä Sivustolta kerättyjen Tietojen turvaamiseksi.

 • 12. Evästeet

  • 12.1 Tämä Sivusto saattaa sijoittaa tiettyjä ensimmäisen osapuolen evästeitä tietokoneellesi ja käyttää niitä. Ensimmäisen osapuolen evästeillä tarkoitetaan niitä evästeitä, joita Mundio sijoittaa tämän sivuston kautta, ja niitä käyttää vain Mundio. Mundio käyttää evästeitä parantamaan tämän Sivuston käyttökokemustasi ja parantaakseen tuotteiden ja palveluiden valikoimaa. Mundio on huolella valinnut nämä evästeet ja on ryhtynyt toimenpiteisiin varmistaakseen, että yksityisyyttäsi suojataan ja kunnioitetaan kaiken aikaa.
  • 12.2 Käyttämällä tätä Sivustoa tietokoneellesi voidaan sijoittaa myös tiettyjä kolmannen osapuolen evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeillä tarkoitetaan niitä evästeitä, joiden sijoittamisesta vastaa muut sivustot tai osapuolet kuin Mundio . Kolmannen osapuolen evästeitä käytetään tämän Sivuston mainospalveluissa. Nämä evästeet eivät ole olennaisia tämän Sivuston tarjoamille palveluille.
  • 12.3 Kaikki tämän sivuston käyttämät evästeet noudattavat voimassa olevia EU sääntöjä evästeistä.
  • 12.4 Ennen kuin evästeet sijoitetaan tietokoneeseen, kohtia 12.5 ja 12.8 noudattaen näet ponnahdusikkunan, jossa pyydetään suostumustasi asettaa nämä evästeet. Suostumalla evästeiden sijoittamiseen autat Mundio a tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja palvelun. Voit halutessasi kieltää evästeiden sijoittamisen tietokoneellesi; tietyt Sivuston ominaisuudet eivät kuitenkaan välttämättä toimi toivotulla tavalla.
  • 12.5 Tietyt ominaisuudet tällä Sivustolla ovat riippuvaisia evästeistä toimiakseen. EU-laki evästeistä pitää näitä evästeitä ”ehdottoman välttämättöminä”. Näiden evästeiden sijoittamiseen ei kysytä suostumustasi. Voit silti estää nämä evästeet muuttamalla internet-selaimesi asetuksia alla esitetyllä tavalla.
  • 12.6 Tämä Sivusto käyttää analyyttisiä palveluita. Web-analyysillä tarkoitetaan työkaluja, joita käytetään käyttötilastojen keräämiseen ja analysointiin voidaksemme ymmärtää paremmin kuinka käyttäjät käyttävät tätä Sivustoa.
  • 12.7 Tämän Sivuston käyttämät analyyttiset palvelut käyttävät evästeitä kerätäkseen tarvittavia tietoja. Näitä saatetaan sijoittaa tietokoneellesi välittömästi vieraillassasi Sivustolla, eikä suostumuksesi kysyminen ole välttämättä mahdollista. Voit poistaa nämä evästeet ja välttää niiden käytön tulevaisuudessa toimimalla alla esitetyllä tavalla.
  • 12.8 Voit ottaa evästeet käyttöön tai poistaa ne internet-selaimessasi. Useimmat internet-selaimet antavat sinun myös valita haluatko poistaa kaikki evästeet vaiko vain kolmannen osapuolen evästeet. Oletusasetuksena useimmat selaimet hyväksyvät evästeet, mutta näitä voidaan muuttaa. Lisätietoja saat selaimesi help-valikosta.
  • 12.9 Voit poistaa evästeet milloin tahansa, mutta saatat menettää tietoja, joiden avulla käytät Sivustoa nopeammin ja tehokkaammin, mukaan lukien, mutta ei siihen rajoittuen, henkilökohtaiset asetukset.
  • 12.10 On suositeltavaa varmistaa, että internet-selaimesi on ajantasalla, ja että luet selaimen kehittäjän antamat ohjeet jos et ole varma miten yksityisyysasetuksia muutetaan.

 • 13. Tähän toimintaperiaatteeseen tehtävät muutokset

  Mundio pidättää oikeuden muuttaa tätä käytäntöä aika ajoin niin kuin katsomme tarpeelliseksi tai lain sitä vaatiessa. Kaikista muutoksista tiedotetaan välittömästi Sivustollamme, ja sinun katsotaan hyväksyneesi muutokset käyttäessäsi Sivustoa ensimmäisen kerran muutosten jälkeen.